Nasze standardy

Naprawy i usługi realizowane są w miarę możliwości zawsze u Klienta.

W szczególnych przypadkach na podstawie sporządzonego protokołu przekazania sprzęt trafia do serwisu gdzie jest poddawany testom, diagnostyce i w końcowej fazie naprawie.

Naprawa u Klienta
 
Bezpieczeństwo
danych
 

W trosce o bezpieczeństwo powierzanych nam Państwa danych (dostarczanych m.in. wraz ze sprzętem przekazanym do naprawy bądź

w celu odzyskania utraconych informacji) zapewniamy poufność. Potwierdzeniem tego jest zawierana każdorazowo umowa

o bezpieczeństwie informacji.

 
Ochrona
powierzonego
sprzętu

Oferujemy narzędzie zapewniające bezpieczeństwo sprzętu oddanego do naprawy czy diagnostyki. Każdorazowo podczas przekazania każdego urządzenia sporządzamy protokół przekazania.

Zawarte w nim informacje określają dokładnie model urządzenia oraz jego stan w momencie przekazania i zwrotu.

Dostęp
do
informacji

Podczas trwania zlecenia Klient ma zawsze prawo do informacji.

Przed przystąpieniem do naprawy zdiagnozowanej usterki informujemy

o kosztach i procedurach. Klient podejmuje ostateczną decyzję.

Po zakończeniu czynności tworzymy raport z przeprowadzonych działań.